Surya Devभास्कर समिति - बिहिया प्रखंड, भोजपुर(बिहार)
पंजीयन संख्या - 109/2018

 श्री उमेशानन्द पाठक
 (अध्यक्ष)
8709255245
9934607726
बहिया, आरा,
बिहार
 श्री उमाकांत मिश्र
 (उपाध्यक्ष)
6205110932
बहिया, आरा,
बिहार
 श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक
 (सचिव)
9471447718
बहिया, आरा,
बिहार
 श्री भुलेन्द्र पांडेय
 (सह सचिव)
9939686934
बहिया, आरा,
बिहार
 श्री संजय कुमार मिश्र
 (कोषाध्यक्ष)
9386065596
बहिया, आरा,
बिहार
 श्री अजय कुमार मिश्र
 (संरक्षक)
9204736083
बहिया, आरा,
बिहार
 श्री मनोज कुमार पाठक
 (कार्यकारिणी सदस्य)
9430574051
बहिया, आरा,
बिहार
 श्री सत्येन्द्र पांडेय
 (कार्यकारिणी सदस्य)
9431452333
बहिया, आरा,
बिहार
 श्री श्याम लाल पाठक
 (कार्यकारिणी सदस्य )
7001185340
बहिया, आरा,
बिहार
 श्री प्रदीप कुमार मिश्र
 (कार्यकारिणी सदस्य)
9128968285
8294716787
बहिया, आरा,
बिहार
कार्यालय का पता -
आनन्द उत्सव निकेतन, कटेया रोड, बिहिया, आरा, बिहार