Surya Dev

   


गोडवाड शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण सभा - (गोडवाड)
स्थापना वर्ष - 1940

 श्री ललित (राजू) शर्मा
 (अध्यक्ष)
9413370999
lalitsharma26999@gmail.com
 जाखोड़ा सैनेट्री एंड पाइप
पाली, राजस्थान
 श्री सोहन लाल शर्मा
 (महामंत्री)

9468777336
पोस्ट बीजोवा, वाया रानी
पाली, राजस्थान
 श्री राजेंद्र कुमार शर्मा
 (वरिष्ठ उपाध्यक्ष)

9452934533
128, आदर्श नगर
पाली, राजस्थान
 श्री कन्हैया लाल शर्मा
 (उपाध्यक्ष)

7297031474
शिवगंज,
सिरोही, राजस्थान
 श्री जवेरीलाल शर्मा
 (उपाध्यक्ष)
9414549813
javeribhai.sharma106@gmail.com
515, कोठियो का बास, नाडोल
पाली, राजस्थान
 श्री रमेश चन्द्र शर्मा
 (मंत्री)

9461806582
पो.-बीजोवा, वाया रानी
पाली, राजस्थान
 श्री अमृतलाल शर्मा
 (मंत्री)

9950445890
पो.-भिमालिया वाया सोमेसर
पाली, राजस्थान
 श्री नरपत शर्मा
 (उप मंत्री)

9829693207
फालना
पाली, राजस्थान
 श्री भरत शर्मा
 (प्रसार प्रचार मंत्री)
9928631640
bijowa.bharat@gmail.com
गांधी गली, पो.-बीजोवा वाया रानी
पाली, राजस्थान
 श्री ओमप्रकाश शर्मा
 (संगठन मंत्री)

9413877836
पो.-वरकाया वाया रानी
पाली, राजस्थान
 श्री प्रवीण शर्मा
 (सहमंत्री)

8561809538
पो.-पोमावा
पाली, राजस्थान
 श्री छोटलाल शर्मा
 (संरक्षक)

9166690773
पो.-देसुरी
पाली, राजस्थान
 श्री मिठालाल शर्मा
 (संरक्षक)

9449118895
ग्रीन पार्क
पाली, राजस्थान
 श्री भीखमचंद शर्मा
 (संरक्षक)

9426065348
पो.-बेडा
पाली, राजस्थान
 श्री रामदयाल शर्मा
 (संरक्षक)

- -
पो.-नारलोई
पाली, राजस्थान
 श्री दयाशंकर शर्मा
 (संरक्षक)

8421201030
पो.-बुसी
पाली, राजस्थान
 श्री चम्पालाल शर्मा
 (संरक्षक)

9960330885
पो.-डेन्दा
पाली, राजस्थान
 श्री धीसू लाल शर्मा
 (संरक्षक)

9929758339
पो.-वरकाया वाया रानी
पाली, राजस्थान
कार्यालय का पता -
पोस्ट - वरकाया, वाया - रानी,
पाली, राजस्थान
lalitsharma26999@gmail.com